شخصیت های شاهنامه – کبوده

کبوده بدش نام و شایسته بود – بشایستگی نیز بایسته بود

نام : کبوده

پبشه کبوده : چوپان گله افراسیاب

زمان مرگ کبوده : در نبردکاسه رود بدست بهرام

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

کبوده در شاهنامه چوپان افراسیاب بود. چون ایرانیان به سرداری طوس از کاسه‌رود گذشتند و خبر رسیدن لشکریان ایران انتشار یافت. تژاو کبوده را شب‌هنگام به جاسوسی به اردوگاه سپاه ایران فرستاد. اما اسب کبوده در تاریکی شیهه زد و بهرام که طلایه‌دار سپاه ایران بود به جانب صدا آمد و در تاریکی تیری بر کمربند کبوده زد و او را از اسب فرو افکند.

لیست اشعار :

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

قبلی «
بعدی »