شخصیت های شاهنامه – ژنده رزم

چو سهراب را دید بر تخت بزم – نشسته به یک دست او ژنده‌رزم

نام : ژنده رزم

محل مرگ ژنده رزم : مرز توران و ایران نبرد سهراب با رستم بدست رستم

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به شاه سمنگان می رسد

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر ژنده رزم : شاه سمنگان

خواهر ژنده رزم : نهمینه

خواهر زاده ژنده رزم : سهراب

توضیحات شخصیت :

نام  دایی سهراب پسر شاه سمنگان از پهلوانان تورانی است او را تهمینه مادر سهراب همراه سهراب فرستاده بود که در صورت دیدن رستم او را به سهراب نشان دهد اما شب قبل از حمله رستم با مجوز کیکاووس برای سرگشی از لشگریان سهراب شبانه در هیات تورانی به نزدیک چادر سهراب آمده بود که ژنده رزم از چادر بیرون می آید و رستم را می بیند می خواهد از او کنکاش کند که  به یک مشت رستم کشته می شود.

لیست اشعار :

سهراب – بخش ۱۲

قبلی «
بعدی »