شخصیت های شاهنامه – پولاد (سردار کیقباد)

همان قارن نیو و کشواد را – چو خراد و برزین و پولاد را

نام : پولاد

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

پولاد یکی از سرداران کیقباد در نبرد با افراسباب تورانی است. هنگامی که افراسباب شکست خورده و عقب نشینی می کند و صلح بر قرار می شود در کنار سایر پهلوانان همچون قارن، کشواد، برزین از هدایا و پاداش های کیقباد بهره مند می شود.

لیست اشعار :

کیقباد – بخش ۴

قبلی «
بعدی »