شخصیت های شاهنامه – پشوتن

پشوتن یکی مرد بیدار بود –  سپه را ز دشمن نگهدار بود

نام : پشوتن

معنی نام پشوتن : پیش کش کننده تن یا فداکار

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به لهراسپ و هوشنگ می رسد و تبار مادری به سلم فرزند فریدون

ویژگی‌های پشوتن : بدست زرتشت پیامبر بی مرگ شده است.

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر پشوتن : لهراسب

مادر پشوتن : کتایون دختر قیصر روم

برادران پشوتن : اسفندیار، فرشیدورد

خواهران پشوتن : به آفرید و همای

توضیحات شخصیت :

پشوتن یکی از جاودانان زرتشتی است و دستیار سوشیانث، به‌شمار می‌آید که در آینده ظهور خواهد کرد و نیکی را به ارمغان می‌آورد و به بازسازی نهایی جهان خواهد پرداخت. در شجره نامه موجود از سلسله افسانه‌ای کیانیان، پشوتن پسر گشتاسب شاه حامی زرتشت، می‌باشد و برادر او اسپندادات یا اسپنتوداتا یا همان اسفندیار می‌باشد.

به روایت دینکرد، پشوتن یکی از هفت حاکم جاودانه ایست که در قهندز یا کهندژ، به همراه ۱۵۰ نفر از پیروان خویش زندگی می‌کند.آنطور که در وهمن یسن شرح داده شده‌است، وی در پایان هزارهٔ یازدهم به عنوان محافظت‌کننده از مذهب برمی خیزد و به احیای ایمان می‌پردازد و این زمانی ست که دوران هزارسالهٔ حکومت دیوها طی شده‌است

در شاهنامه، پشوتن برادر اسفندیار و پهلوانی بزرگ است که در هفت خوان اسفندیار همراه اوست و در نقش پهلوانی فرزانه و پیش‌گو نمایان می‌شود  هفت‌خوان‌اسفندیار یک سفر جهانگشایی سپاه ایران به رهبری اسفندیار است ، مسیری ناشناخته و جنگلی را همراه با مخاطرات در میانه راه ادامه می‌یابد تا به روئین‌دژ محل زندگی مردم بت‌پرست و پادشاهی ارجاسپ  می رسند و درنهایت ارجاسپ را کشته و خواهران خود را با دلاوری اسفندیار آزاد می سازد.

سپس پشوتن همراه اسفندیار به نبرد رستم می رود در طول نبرد بارها و بارها اسفندیار را از جنگ با رستم  برحذر می دارد و تلاش بسیار می کند که اسفندیار از نبرد با رستم منصرف شود که تلاش های او به جایی نمی رسد. پشوتن پس از کشته شدن اسفندیار جنازه او را به نزد گشتاسپ آورده و گشتاسپ و جاماسپ را به خاطر فرستادن اسفندیار به رزم رستم ملامت می کند.

در لشگرکشی بهمن به سیستان برا ی انتقام خون اسفندیار نیز پشوتن همراه بهمن است و در آنجا نیز بهمن را از کشتن زال بر حذر داشته و با وساطت او زال آزاد می شود.

لیست اشعار :

بخش ۲ – سخن دقیقی

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۲

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۳

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۴

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۵

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۶

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۷

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۱

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۲

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۶

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۷

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۱

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۲

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۳

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۹

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۰

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۲

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۴

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۷

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۸

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۹

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۳۰

داستان رستم و شغاد – بخش ۸

پادشاهی بهمن اسفندیار – بخش ۴

قبلی «
بعدی »