شخصیت های شاهنامه – پشنگ داماد ایرج

نیا نامزد کرد شویش پشنگ – بدو داد و چندی برآمد درنگ

نام : پشنگ

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به جمشید می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

همسر پشنگ : ماه آفرید

فرزندان پشنگ : دختری که نامش مشخص نیست

نوه پشنگ: منوچهر

توضیحات شخصیت :

زمانی‌که ایرج بدست برادران خویش سلم و تور کشته شد تاج و تخت ایران بی‌وارث گشت، فریدون از این واقعه بسیار نگران بود اما ایرج زمانی پیش قتل با یکی از کنیزان خویش بنام ماه آفرید وصلت نموده بود و ماه‌آفرید از ایرج آبستن بود. از قضا ماه‌آفرید دختری به دنیا آورد و آن دختر هنگام بلوغ با بزرگ‌زاده‌ای بنام پشنگ وصلت نمود و ثمرهٔ ازدواج ایشان منوچهر شد بدین سبب فریدون در سنین کهولت به آرزوی خویش که همان وارث تاج و تخت ایران باشد، رسید.

لیست اشعار :

بخش ۱۲ – فریدون

بخش ۲۰ – فریدون

قبلی «
بعدی »