شخصیت های شاهنامه – ویسه

سپهبدش چون ویسهٔ تیزچنگ – که سالار بد بر سپاه پشنگ

نام : ویسه

محل تولد ویسه : ویسه گرد

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به تور می رسد

ویژگی های ویسه : وزیر پشنگ

ملیت : تورانی

نشان پرچم ( درفش ) : سیاه

وابستگان :

پدر وسیه : زادشم

فرزندان ویشه : پیران، هومان،فرشیدورد، پیلسم، نستیهن، کلباد، بارمان ، قراخان  و لهاک

توضیحات شخصیت :

ویسه در شاهنامه فرزند زادشم و نبیره تور است. وی پدر پیران و سپهبد پشنگ بود و در رایزنی برای نبرد با ایرانیان حضور داشت. افراسیاب او را به یاری قراخان به دنبال شبستان نوذر بسوی پارس فرستاد.

هنگامی که جنگ پشنگ به فرمان پشنگ صادر شد، افراسیاب جوان سپهسالار توران به مرزهای ایران یورش آورد شهر دهستان محل استقرار نوذر و سپاه ایران را محاصره نمود.

در این نبرد نابرابر نوذر بدست افراسیاب کشته شد و سپاه ایران به فرماندهی قارن تارومار گشت. طبق متون یکی از فرزندانِ ویسه بنامِ قراخان توسط قارَن کشته شد .

ویسه به کین فرزندش با قارن نبرد نمود. شاهنامه فرجام نبرد ویسه و قارن را، فرار ویسه به نزد افراسیاب گزارش می‌کند ولی اوضاع ایران با کشته شدن نوذر بسیار وخیم‌تر گشته بود.

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۲

پادشاهی نوذر – بخش ۶

پادشاهی نوذر – بخش ۷

پادشاهی نوذر – بخش ۸

پادشاهی نوذر – بخش ۱۰

پادشاهی نوذر – بخش ۱۱

قبلی «
بعدی »