شخصیت های شاهنامه – هشیار

یکی پارسی بود هشیار نام – که بر چرخ کردی به دانش لگام

نام : هشیار

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

لقب های هشیار : خردمند و دانا

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

هنگامی که یزد گرد بزه گر صاحب فرزندی می شود و او را بهرام می نامد که بعدها بهرام گور می شود بر حسب رسم شاهان از بزرگان و منجمان می خواهد که آینده او را پیش بینی کنند دو تن از دانشمندان روزگار به نام سروش و هشیار نزد یزد گرد آمده و آینده بهرام را پیش بینی می کنند.

لیست اشعار :

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۲

قبلی «
بعدی »