شخصیت های شاهنامه – نوش آذر

یکی مایه‌ور پور اسفندیار – که نوش آذرش خواندی شهریار

نام : نوش آذر

محل مرگ نوش آذر : سیستان توسط برادر رستم زواره

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به لهراسب می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر نوش آذر : اسفندیار

برادران نوش آذر : مهرنوش و بهمن

نیای نوش آذر : گشتاسپ

توضیحات شخصیت :

نوش آذر (آذرنوش) نام یکی از پسران اسفندیار است که در نبرد رستم و اسفندیار به دست زواره کشته شد. نوش آذر هنگامی که اسفندیار بدستور گشتاسپ در دژ دو گنبدان بر بند کشیده بود مراقب و همراه پدر بود و همچنین در نبرد تسخیر رویین دژ مقر ارجاسپ تورانی نقش مهمی داشت.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۰

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۱

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۳

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۴

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۳۰

قبلی «
بعدی »