شخصیت های شاهنامه – میرین

یکی رومئی بود میرین به نام – سرافراز و به ارای و با گنج و کام

نام : میرین

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به سلم می رساند

ملیت : رومی

وابستگان :

همسر میرین : دختر دوم قیصر روم

توضیحات شخصیت :

میرین در شاهنامه نام دلاوری رومی از نژاد سلم است که قیصر روم برای پذیرش خواستگاری او از دخترش، وی را به کشتن گرگ بیشه فاسقون واداشت. میرین به رهنمونی و رهنمایی هیشوی، فرخزاد را به یاری خویش خواند. (فرخزاد نامی است که گشتاسپ در روم بر خود نهاده بود). گشتاسپ با شمشیر سلم که نزد میرین بود، گرگ را کشت و میرین را به خواسته اش رساند. او در نبرد با الیاس نیز، دلاوری بسیار نمود.

لیست اشعار :

پادشاهی لهراسپ – بخش ۹

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۰

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۱

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۲

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۳

قبلی «
بعدی »