شخصیت های شاهنامه – مهرنوش (انوشیروان)

دین داستان زد یکی مهرنوش – پرستار با هوش و پشمینه پوش

نام : مهرنوش

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

مِهرنوش نام یکی از خردمندان هوشمند ایران باستان است که فردوسی در شاهنامه از او یاد کرده‌است.
او، خردمندی هوشمند بود که انوشین روان، داستانی پندآموز از او برای فرزند خویش، نوش زاده بیان نمود. نوشین روان در بیان خویش مهرنوش را، پرستاری باهوش و پشمینه پوش می‌شمرد.

لیست اشعار :

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۲

قبلی «
بعدی »