شخصیت های شاهنامه – مهران

کی نامدارست مهران به نام – ز گیتی به دانش رسیده به کام

نام : مهران

ملیت : ایرانی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

توضحات شخصیت :

مهران در شاهنامه نام فرد موبد و مذهبی است که راه عزلت و گوشه گیری گزیده و به عبادت مشغول است و دل از مردم و زندگی عادی شسته و به دامان طبیعت پناه برده است اما این فرد توانایی پیش گویی و تعبیر خواب دارد.

کید شاه هند ده شب خواب شگفت می بیند و خوابگزاارن و منجمان از تعبیر آنها عاجز می مانند یکی از علمای دربار مهران را معرفی می کند کید همراه با تنی چند از یاران خود نزد مهران رفته و مهران ضمن تعبیر تک تک خواب های او به او هشدار می دهد که اسکندر برای فتح پادشاهی او می آید و تنها راه خلاص او را سپردن ۴ گنج خود به اسکندر می داند.

چهار گنچ اسکندر اول دختر زیبا روی او دوم پزشک توانا، سوم فیلسوف دانا و چهارم جامی شگفت که هرچه از آب درون او بخوری کم نمی شود. کید نیز چنین کرده و از آسیب اسکندر در امان می ماند.

لیست اشعار :

پادشاهی اسکندر – بخش ۵

پادشاهی اسکندر – بخش ۶

قبلی «
بعدی »