شخصیت های شاهنامه – مهران ستاد

زین کرد کسری خردمند و راد – کجا نام او بود مهران ستاد

نام : مهران ستاد

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

مهران سِتاد در شاهنامه پدر نستوه موبدی خردمندو راد و جهان‌دیده بود. خسرو انوشیروان او را برای خواستگاری دختری نژاده و زیبا از دختران خاقان چین به آن دیار فرستاد و او با هوشمندی و درایت، بهترین دختر خاقان را برگزید. در روزگار هرمزد از درباریان بود و همو توصیه کرد که بهرام چوبین را به دفع ساوه شاه بفرستد و خود پس از دادن خبر غلبهٔ بهرام چوبین به ساوه شاه درگذشت.

لیست اشعار :

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۵

پادشاهی هرمزد – بخش ۳

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۶

قبلی «
بعدی »