شخصیت های شاهنامه – مهراب

یکی پادشا بود مهراب نام – زبر دست با گنج و گسترده کام

نام : مهراب

معنای نام مهراب : مهراب نام و واژه‌ای است پارسی که ریشه در کیش مهر دارد. این نام از دو کلمه مهر + اب تشکیل گردیده‌است که به معنی جایی برای برآمدن خورشید است

درآیین مهر پرستی مهراب جایی است که در آن مراسم دینی برگزار می‌گردید. در دوران اسلامی مهراب بشکل محراب نوشته و به بخشی از مسجد که در آن نماز می‌گذارند گفته می‌شود.

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به ضحاک تازی می رسد

لقب های مهراب : شاه کابل ، کابل خدای

ملیت : تازی

وابستگان :

همسر مهراب : سیندخت

فرزند مهراب : رودابه

نوه مهراب : رستم

توضیحات شخصیت :

مهراب در شاهنامه شاه کابلستان و جد مادری رستم است. او از نوادگان ضحاک بود. رودابه دختر او از سیندخت، همسر زال شد و رستم از او زاده شد.

لیست اشعار :

منوچهر – بخش ۴

منوچهر – بخش ۵

منوچهر – بخش ۷

منوچهر – بخش ۱۰

منوچهر – بخش ۱۱

منوچهر – بخش ۱۳

منوچهر – بخش ۱۴

منوچهر – بخش ۱۵

منوچهر – بخش ۱۶

منوچهر – بخش ۱۷

منوچهر – بخش ۱۹

منوچهر – بخش ۲۱

منوچهر – بخش ۲۲

منوچهر – بخش ۲۳

منوچهر – بخش ۲۴

منوچهر – بخش ۲۷

قبلی «
بعدی »