شخصیت های شاهنامه – مهبود

که مهبود بدنام آن پاک مغز – روان و دلش پر ز گفتار نغز

نام : مهبود

محل مرگ مهبود : دربار انوشیروان به اتهام مسوم ساختن غذای شاه

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

مَهبود یا مهبُد، در شاهنامه نام وزیرِ انوشیروان است، که به رشک و حسادت زروان دچار گردید. زروان با یاری یک مرد جهود خوراک شاه را (که ظرفی شیر (لبنیات) بود)، زهرآلود نمود، سپس به نزد شاه شتافت و این گناه را بر گردن ِمهبود و همسرش یعنی بانوی مهبود که خورش شاه را مُهیّا می‌ساخت و دو پسرِ او که همه روزه غذای شاه را نزد او می‌آوردند، انداخت.

بدین سبب کسری انوشیروان فرمان داد تا پسران مهبود، خود شیرِ زهرآلود را بخورند که این در دم مرگ آنها را در پی داشت. آنگاه کسری فرمان داد تا سرای مهبود را ویران و او و همسرش را بکُشند. البته بعدها این راز برای انوشیروان فاش می شود زروان و فرد یهودی را کشته و ثروت آنها را به بازماندگان مهبود می سپارد.

لیست اشعار :

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۴

قبلی «
بعدی »