شخصیت های شاهنامه – منیژه

منیژه کجا دخت افراسیاب – درفشان کند باغ چون آفتاب

نام : منیژه

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به پشنگ می رسد

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر منیژه : افراسیاب

همسر منیژه : بیژن

برادران و خواهران منیژه : شیده ، قراخان ، جهن ، سرخه ، گوِ گردگیر ، فرنگیس

توضیحات شخصیت :

منیژه /مَنیٓژه/ دختر افراسیاب، از شخصیت‌های اساطیری در شاهنامه است. نام منیژه در داستان بیژن و منیژه آمده است. درداستان بیژن و منیژه هنگامی که منیژه به نخچیرگاه برای استراحت همراه با کنیزان خود رفته بود بیژن را می بیند شیفته او شده پس از آوردن او به چادر خودش به بیژن داروی بیهوشی داده او را به توران زمین می برد ودر قصر خود نگه می دارد افراسیاب از طریق نگهبان قصر متوجه حضور غریبه شده گرسیوز را برای سرکشی می فرستد گرسیوز بیژن را با ترفند به اسارت در آورده و نزد افراسیاب می برد.

افراسیاب اول قصد دارد بیژن را اعدام کند که با وساطت پیران تنها به زندانی کردن او در چاه رضایت می دهد و منیژه را نیز از تمامی امتیازات شاهدختی محروم کرده در کنار چاه  رها می کند منیژه به عشق بیژن به سختی غذا فراهم می آورد تا بیژن را زنده نگهدارد تا اینکه رستم همراه با هفت دلاور دیگر به اسم بازرگان به توران آمده توسط منیژه از محل بیژن مطلع شده و آنها را از توران فراری می دهند.

لیست اشعار :

داستان بیژن و منیژه

قبلی «
بعدی »