شخصیت های شاهنامه – منوشان

یک دست مرطوس را کرد جای – منوشان خوزان فرخنده رای

نام : منوشان

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ویژگی‌های منوشان : شاه کشور خوزیان

ملیت : خوزی

توضیحات شخصیت :

منوشان، در شاهنامه نام دلاور ایرانی است که در نبرد بزرگ در سپاه رستم بود. منوشان همان کسی است که فرستادهٔ افراسیاب یعنی جهن را به نزد شاه برد.منوشان شاه کشور خوزیان از متحدان استراتژیک کیخسرو همچون طوس، گودرز یا رستم نبود بلکه بعدها به جرگهٔ متحدان پیوست.

لیست اشعار :

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »