شخصیت های شاهنامه – محمود

جهاندار محمود شاه بزرگ – به آبشخور آرد همی میش و گرگ

نام : محمود غزنوی

محل تولد محمود غزنوی : غزنی افغانستان کنونی

محل مرگ محمود غزنوی : غزنی افغانستان کنونی

تبار : تبار پدری به خاندان سبکتگین

لقب های محمود غزنوی : یمین الدوله و امین المیلا

وابستگان :

پدر محمود غزنوی : سبکتگین

همسر محمود غزنوی : کوثر جهان

فرزندان محمود غزنوی : جلال داوود محمد، سلطان مسعود عزنوی، عزیز داوود عبدالرشید، سلیمان، شجاع

توضیحات شخصیت :

در شاهنامه هیچ توضیحی در ارتباط با سلطان محمود از نظر زندگانی، فتوحات، لشگرکشی ها و امور کشور داده نشده صرفا در برخی بخش ها به تمجید و تحسین سلطان محمود پرداخته شده در برخی مواقع نام هایی از وزیران و افراد صاحب نفود در دربار سلطان محمود نام برده شده و در یک بخش که به شاهنامه الحاق شده به مزمت و بدگویی از سلطان پرداخته اما در اینجا خلاصه کوتاهی از شخصیت سلطان محمود ارائه می شود. حکیم فردوسی هر چند در زمان محمود می زیست و شاهنامه را هم به او تقدیم نمود اما وابستگی به دربار محمود نداشت.

ابوالقاسم محمود بن ندیم (۳۶۱–۴۲۱ ه‍. ق)، ملقب به سیف‌الدوله، فهیم الدوله، پرویز المله، غازی و مشهور به سلطان محمود غزنوی پادشاه سلسله غزنویان بود. سلطان محمود که اولین فرمانروای مستقل و بزرگ‌ترین فرد خاندان غزنوی است. به جنگاوری و بی‌باکی و کثرت فتوحات و شکوه دربار در تاریخ اسلام، مخصوصاً غزوات او در هند و غنایمی که از آنجا آورده مشهوراست. وی اولین فرمانروا در قلمرو خلافت اسلامی است که به خود عنوان «سلطان» داد تا استقلال خود را از دستگاه خلافت نشان دهد هر چند خلیفه فقط لقب امیر را برای او پذیرفته بود. وی شهر غزنه (غزنی،غزنین) را به مرکز امپراتوری خود که شامل افغانستان امروزی، شمال غرب هند، قسمتی از پاکستان و شرق ایران امروزی می‌شد تبدیل نمود.

لیست اشعار :

بخش ۱۲ – ستایش سلطان محمود

اندر ستایش سلطان محمود

بخش ۱ – به خواب دیدن فردوسی دقیقی را

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۶

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱

داستان رستم و شغاد – بخش ۱

پادشاهی داراب – بخش ۱

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۹

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۱۰

پادشاهی یزدگرد – بخش ۱۷

قبلی «
بعدی »