شخصیت های شاهنامه – مانی

بدان چربه دستی رسیده به کام – یکی برمنش مرد مانی به نام

نام : مانی

نام های دیگر : ماناگ، مانا

محل تولد مانی : روستای مردینو در اطراف تیسفون

محل مرگ : گندی شاپور بدستور شاه

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

لقب های مانی : فرستاده روشنی، سرور نجات بخش، بغ راستیگر، بودای روشنی، مانی نقاش

ویژگی‌های مانی : پیامبر دین مانی

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر مانی : پاتیگ

مادر مانی : مریم گسرگانی

توضیحات شخصیت :

مانی، (زاده ۱۴ آوریل ۲۱۶ م درگذشته ۲ مارس ۲۷۴ م)، فیلسوف، شاعر، نویسنده، پزشک، نگارگر[ بنیانگذار و پیام‌آور آیین مانوی است. او از پدر و مادر ایرانی منسوب به بزرگان اشکانی در نزدیکی تیسفون که در بخشی از شاهنشاهی اشکانی بود، زاده شد. او آیینی را بنیان نهاد که دیرهنگامی در سرزمین‌هایی از چین تا اروپا پیروان فراوانی داشت. برادران شاپور یکم او را پشتیبانی کردند و شاپور به او اجازهٔ تبلیغ دینش را داد. اما گرفتار خشم موبدان زردشتی دربار ساسانی شد و سرانجام در زمان بهرام یکم زندانی گشت و درگذشت  مانی خود را مانند بودا و عیسی فرستاده خدا معرفی می‌کرد، برای تکمیل آموزه‌هایی که پیشینیان آورده بودند دینی نو و همگانی را تبلیغ می‌نمود که مانند مسیحیت در آن به روی آدمیان از هر نژاد و با هر وضع، باز بود. باورهای آن از آیین‌های بابلی و ایرانی سیراب شده بود و از دین‌های بودایی و مسیحیت اثر پذیرفته بود  مانی رتبه شماره ۸۳ را در سیاهه تأثیرگذارترین اشخاص تاریخ مایکل اچ هارت دارد

پیروان مانی او را با القابی چون فرستاده روشنی، بغ راستیگر، سرور نجاتبخش، بودای روشنی و فارقلیط زمان می‌خواندند

لیست اشعار :

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱۵

قبلی «
بعدی »