شخصیت های شاهنامه – قارن

سپهدار چون قارن کاوگان – سپهکش چو شیروی و چون آوگان

نام : قارن

نام های دیگر : قارن معرب کارن است

محل تولد قارن : شهر ری

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای، پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان

تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد

لقب های قارن : رزم زن

ویژگی‌های قارن : پهلوان نیرومند، فرمانده سپاه

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر قارن : کاوه آهنگر

برادران قارن : قباد یا قباد پیر

فرزندان قارن : پسری به نام کشواد و دختری به نام ویس

نوه قارن : گودرز

توضیحات شخصیت :

قارن پسر کاوه آهنگر و یکی از پهلوانان ایرانی شاهنامه و سپهدار ارتش ایران از زمان پادشاهی فریدون تا کی‌قباد است. وی بسیار دلیر بود و به همین دلیل به او کارن رزم‌زن می‌گفتند. مرکب از کار (به مفهوم کار زار و پیکار و رزم) + فتحه و نون که پسوند نسبت است. منسوب به رزم یا منسوب به کاروزار یا جنگجو. وی دارای دختری به نام ویس بود که معشوقه رامین بوده است.

لیست اشعار :

بخش ۱۲ – فریدون

بخش ۱۳ – فریدون

بخش ۱۴ – فریدون

بخش ۱۵ – فریدون

بخش ۱۶ – فریدون

بخش ۱۷ – فریدون

بخش ۱۹ – فریدون

منوچهر – بخش ۳

پادشاهی نوذر – بخش ۲

پادشاهی نوذر – بخش ۳

پادشاهی نوذر – بخش ۴

پادشاهی نوذر – بخش ۵

پادشاهی نوذر – بخش ۶

پادشاهی نوذر – بخش ۷

پادشاهی نوذر – بخش ۸

پادشاهی نوذر – بخش ۱۰

پادشاهی نوذر – بخش ۱۲

پادشاهی زوطهماسپ

کیقباد – بخش ۱

کیقباد – بخش ۲

کیقباد – بخش ۳

کیقباد – بخش ۴

قبلی «
بعدی »