شخصیت های شاهنامه – فروهل

چهارم گرازه که راند سپاه – فروهل نگهبان تخت و کلاه

نام : فروهل

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

نام فُروهِل اولین بار در شاهنامه در جنگ دوازده رخ برده می شود. وی هماورد  زنگله تورانی می باشد.فروهل چون از دور زنگله را دید کمان برکشید و او را تیرباران کرد بعد خدنگی به رانش زد و او را از اسب بر زمین انداخت و سر از تنش برید.

لیست اشعار :

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »