شخصیت های شاهنامه – فرهاد

چو طوس و فریبرز و گودرز و گیو – چو رهام و گرگین و فرهاد نیو

نام : فرهاد

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ویژگی‌های فرهاد : پهلوان نیرومند، فرمانده سپاه

ملیت : ایرانی

نشان پرچم ( درفش ) : آهو پیکر

توضیحات شخصیت :

فرهاد یکی از پهلونان گمنام در شاهنامه است که با هیچیک از نام آوران و بزرگان مطرح در شاهنامه نسبتی ندارد. شاید به همین دلیل باشد که کمتر نامی از ایشان برده می شود. نخستین بار احتمالاً نام فرهاد در زمان کیکاووس و هوای جنگ مازندران به میان آمده است.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۱

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۲

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۳

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۶

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۵

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۱

سهراب – بخش ۸

داستان سیاوش – بخش ۱۴

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان خاقان چین

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »