شخصیت های شاهنامه – فرنگیس

فرنگیس مهتر ز خوبان اوی – نبینی به گیتی چنان موی و روی

نام : فرنگیس

نام های دیگر : فری گیس

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به پشنگ و زادشم می رسد

لقب های فرنگیس : شاهزاده توران زمین

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر فرنگیس : افراسیاب

همسران فرنگیس : سیاووش و فریبرز

برادران و خواهران فرنگیس : قراخان ، سرخه، جهن ، شیده ، گوِ گُرد گیر، منیژه

فرزند فرنگیس : کیخسرو

توضیحات شخصیت :

فرنگیس (فری‌گیس) یکی از شخصیت‌های زن در شاهنامه است. فرنگیس دختر افراسیاب، همسر سیاوش و مادر کیخسرو است. زمانی‌که سیاوش از جبهه جنگ به توران پناهنده شد نخست با جریره دختر پیران وصلت نمود آنگاه پیران از افراسیاب فرنگیس را برای سیاوش خواستگاری نمود. ماحصل ازدواج سیاوش و فرنگیس کیخسرو است. پس از آنکه افراسیاب نسبت به سیاوش بدل شده و او را می کشد فرنگیس و فرزندش کیخسرو نیز مورد خشم افراسباب قرار می گیرند به حدی که فرنگیس باردار را مورد ضرب و شتم قرار می دهند تا فرزند خود را بیانداز اما فرنگیس مورد حمایت پیران قرار می گیرد و کیخسرو نیز همجنان با حمایت پیران بدنیا آمده و بزرگ می شود.

تا زمانی که گیو به دستور گودرز و بر اساس خوابی که از سیاوش دیده بود به توران زمین آمده و پس از هفت سال جستجو آنها را پیدا می کند و فرنگیس و کیخسرو همراه گیو به ایران زمین می آیند.

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۰

داستان سیاوش – بخش ۱۱

داستان سیاوش – بخش ۱۲

داستان سیاوش – بخش ۱۳

داستان سیاوش – بخش ۱۸

داستان سیاوش – بخش ۱۹

داستان سیاوش – بخش ۲۰

قبلی «
بعدی »