شخصیت های شاهنامه – فرغاز

نام : فرغاز

ملیت : تورانی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

توضیحات شخصیت :

فرغاز از سرداران تورانی است.

قبلی «
بعدی »