شخصیت های شاهنامه – فرشیدورد

برادرش را خواند فرشیدورد – سپاهی برون کرد مردان مرد

نام : فرشیدورد

محل تولد فرشیدورد : بلخ

محل مرگ فرشیدورد : نبرد با ارجاسپ تورانی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر فرشیدورد : گشتاسپ

برادران فرشیدورد : اسفندیار و پشوتن

خوهران فرشیدورد : همای و مه آفرید

توضیحات شخصیت :

فرشیدورد (فرش‌آورد) پسر گشتاسپ کیانی و برادر اسفندیار شاهزاده و پهلوان ایرانی است. از میان برادران و خواهران اسفندیار او تنها کسی بود که در هنگام بدگمانی گشتاسپ به اسفندیار و زندانی شدن او به دست پدرش از برادر خود هواداری کرد و به گُرَزم عامل بدگمان شدن گشتاسپ نفرین فرستاد. او در دومین جنگ گشتاسپ با ارجاسپ شاه توران به همراه گروهی دیگر از پهلوانان ایرانی کشته می‌شود. کشته شدن او از عوامل مهم ورود اسفندیار به جنگ با ارجاسپ پس از آزادی از بند است.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۲

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۳

قبلی «
بعدی »