شخصیت های شاهنامه – فرآیین

گوا کرد زرمهر و خرداد را – فرایین و بندوی و بهزاد را

نام : فرآیین

نام کامل : فرایین گراز

محل مرگ فرایین : نبرد با شهران گراز و کشته شدن بدست او

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

فرآیین از شخصیت‌های شاهنامه مربوط به دوره ساسانیان و برابر حماسی شهربراز در متون تاریخی است. وی حسب روایت شاهنامه و مستندات تاریخی پس از مرگ خسرو پرویز مدتی تخت شاهنشاهی را تصاحب نمود.

لیست اشعار :

پادشاهی فرایین

قبلی «
بعدی »