شخصیت های شاهنامه – شگنان

الان شاه و چون پارس پهلوسیاه – چو بیورد و شگنان زرین کلاه

نام : شگنان

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت:

نام یک پهلوان ایرانی

لیست اشعار:

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »