شخصیت های شاهنامه – شهراسب

خنیده به هر جای شهرسپ نام – نزد جز به نیکی به هر جای گام

نام : شهراسپ

نام های دیگر شهراسپ : شهرسب یا شهرسپ

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

شهراسب که آن را شهرَسب یا شهرسپ نیز نوشته‌اند از شخصیت‌های اساطیری شاهنامه می‌باشد که امین و راهنمای طهمورث بوده است.

لیست اشعار :

طهمورث

قبلی «
بعدی »