شخصیت های شاهنامه – شعیب

برفتند و سالار ایشان شعیب – یکی نامدار از نژاد قتیب

نام : شعیب

محل مرگ : در نبرد بدست داراب

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید :  کیانیان

تبار : تبار پدری به قتیب می رسد

ملیت : تازی

توضیحات شخصیت :

در شاهنامه ٔ فردوسی آمده که داراب بر تازیان که تحت فرماندهی شعیب قتیب بودند غلبه کرد و آنان مطیع و منقاد شدند. نولدکه گوید: تا آنجا که من میدانم افسانه ٔ مذکور فقط در شاهنامه آمده است . من حدس میزنم که یک تن خراسانی عربهایی را که ابتدا فاتح بوده و بعد خراسانیان تحت فرماندهی ابومسلم بر ایشان غالب شدند، دوست نداشته و این قصه را ساخته است . البته اسم قتیب را به یاد آن مرد منفور موسوم به قتیبهبن مسلم انتخاب کرده است . چنین فصلی کاملاً با ایران پرستی فردوسی موافقت دار

لیست اشعار :

پادشاهی داراب – بخش ۲

قبلی «
بعدی »