شخصیت های شاهنامه – سیندخت

دو خورشید بود اندر ایوان او – چو سیندخت و رودابهٔ ماه روی

نام : سیندخت

محل تولد سیندخت : کابل

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به ضحاک می رسد

ملیت : توران از نژاد تازیان

وابستگان :

همسر سیندخت : مهراب کابلی

فرزند سیندخت : رودابه

توضیحات شخصیت :

سیندُخت یکی از شخصیت‌های داستانی در شاهنامه فردوسی است. او زن مهراب کابلی والی کابل و مادر رودابه و نیای مادریِ رستم است. سیندخت از ماجرای ارتباط رودابه و زال خبر نداشت امّا از زمانیکه گردان زال در دشت کابل خیمه زد و شوهرش به ملاقات زال جوان رفت، بحث زال در خانواده او بسیار داغ شد

مهراب وقتی که از مهمانی زال برگشت  سیندخت از مهمان ناخوانده پرسید که او چگونه مردیست، آیا برازنده تاج و تخت هست خوی و خصلت آدمی دارد، دنباله‌رو اساطیر و نام‌آوران گذشته می‌باشد و هر آنچه که زیبندهٔ یک پادشاه مقبول بود راجع به زال از مهراب پرسید. ظاهراً بحث فوق با حضور رودابه انجام شد و او نیز پاسخ پدر را می‌شنید.

مهراب شیفتهٔ زال گشته بود یال و کوپال او را برازندهٔ پهلوانی و پادشاهی می‌دانست امّا از یک عیب زال دلسرد بود و آن موهای سفید و پیرگونه زال بود ولی سایر ویژگی‌های زال را شایسته می‌دید. توصیف مهمان ناخواندهٔ مرزهای کابل برای مرزبان اینگونه بود که مهراب زال را نزد خانواده بسیار ستود، احتمالاً اختلاف عقیدتی و آئینی نیز میان کابلیان و زابلیان مطرح بوده ولی هنگامیکه مراسم رسمی عقد و ازدواج در حال انجام شدن بود رودابه تلویحاً ابراز کرد که شوهرش را به کیش و آئین نیاکان یا همان آیین ضحاک باشد، تشویق خواهد کرد.

سخت‌ترین دوران حیات سیندخت زمانی است که شوهرش مهراب از راز میان رودابه و زال آگاه شده خشمگین وارد کاخ شد و پس از مشاجره سخت با همسرش سیندخت، برخاست تا به اتاق رودابه رفته و او را هلاک نماید. مادر متوجه وضعیت وخیم شده و  مانع حرکت او شد اوج هنرنمایی و درایت و هوشمندی سیندخت در رفتن او به نزد سام و ایجاد صلح و آشتی است و در ازدواج زال و رودابه نقش حیاتی و تعیین کنده ای داشت. بر این اساس سیندخت را اولین بانوی پیام آور صلح در شاهنامه می دانند.

لیست اشعار :

منوچهر – بخش ۵

منوچهر – بخش ۱۰

منوچهر – بخش ۱۲

منوچهر – بخش ۱۳

منوچهر – بخش ۱۶

منوچهر – بخش ۱۷

منوچهر – بخش ۲۲

منوچهر – بخش ۲۳

منوچهر – بخش ۲۴

منوچهر – بخش ۲۵

منوچهر – بخش ۲۶

قبلی «
بعدی »