شخصیت های شاهنامه – سیامک تورانی

گرازه بشد با سیامک بجنگ – چو شیر ژیان با دمنده نهنگ

نام : سیامک

محل مرگ سیامک : در نبرد دوازده رخ بدست گرازه

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

سیامک دیگری هم در شاهنامه حضور دارد که از پهلوانان توران است و تنها در جنگ دوازده رخ به او اشاره شده‌است. او در نبردی تن‌به‌تن با گرازه پهلوان ایرانی کشته می‌شود. گرازه او را چنان سخت بر زمین می‌زند که استخوانش شکسته و جان می‌سپارد.

لیست اشعار :

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »