شخصیت های شاهنامه – سهی

زن ایرج نیکپی را سهی – کجا بد به خوبی سهیلش رهی

نام : سهی

محل تولد سهی : بابل

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به شاهان یمن می رسد

ملیت : تازی

وابستگان :

پدر سهی : سرو شاه یمن

همسر سهی : ایرج پسر کوچک فریدون

خواهران سهی : آزاده و آرزو

توضیحات شخصیت :

سهی زن ایرج پسر فریدون است. فریدون شاه پیشدادی ایران که سه پسر داشت، سه دختر شاه یمن را برای پسرانش به زنی گرفت. از میان این سه دختر سهی که کوچکترین بود زن ایرج سومین پسر فریدون شد.

هنگامیکه پسران فریدون نزد شاه یمن (تازیان) حضور یافتند هر سه مؤدب پیش او زانو زده نشستند تا شاه دامادهایش را به چهره بشناسد تا دخترانش را به تناسب سن به عقد ایشان درآورد. چون در حضورش نشستند سرو شاه یمن بردار بزرگتر، میانه و کوچکتر را پرسید و بترتیب، ایشان نامشان را گفتند. آنگاه دخترانش را فرا خواند اجازه داد خواهر کوچکتر نزد ایرج، خواهر میانه نزد تور و خواهر بزرگتر پیش سلم نشستند تا برسم کیش و آئین تازیان به عقد ایشان درآیند.

لیست اشعار :

بخش ۳ – فریدون

بخش ۴ – فریدون

بخش ۵ – فریدون

قبلی «
بعدی »