شخصیت های شاهنامه – سعد بن ابی وقاص

خروشی بر آمد به کردار رعد – ازین روی رستم وزان روی سعد

نام : سعد

نام کامل سعد : سعد بن ابی وقاص

محل تولد سعد : مکه

محل مرگ سعد : مدینه

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار سعد به قبیله بنی زهره بن کلاب می رسد که بسیار نزد اعراب  احترام داشته

لقب سعد : سردار قادسیه

ملیت : عرب

وابستگان :

پدر سعد : مالک بن وهیت یا اهیب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب

توضیحات شخصیت :

در شاهنامه از زندگی سعد تنها به مبارزه او با سپاه ایران و پیروزی های او پرداخته و به هیچ وجه دیگر جنبه های زندگی او مانند نحوه زندگی مرگ و یا خصوصیات شخصی نپرداخته است.

لیست اشعار :

پادشاهی یزدگرد – بخش ۲

پادشاهی یزدگرد – بخش ۳

پادشاهی یزدگرد – بخش ۴

پادشاهی یزدگرد – بخش ۵

پادشاهی یزدگرد – بخش ۷

قبلی «
بعدی »