شخصیت های شاهنامه – سرو یمن

چنین گفت کاین شهریار یمن – سر انجمن سرو سایه فکن

نام : سرو

نام های دیگر : سرو شاه یمن

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

ملیت : تازی

وابستگان :

دختران سرو : آزاده، آرزو ، سهی که به همسری پسران فریدون در می آیند

توضیحات شخصیت :

سرو شاه یمن پادشاه یمن می باشد. فریدون پس از نشستن بر تخت پادشاهی زمان طولانی بدون منازعه بر هفت کشور یا اقلیم فرمان میراند. سرو شاه یمن در اوایل سلطنت، متحد فریدون  است گاهی نیز به عنوان وزیر فریدون از او یاد می‌گردد. فریدون تصمیم می گیرد برای سه فرزندش همسران مناسب برگزیند جندل را به اکتشاف و تجسس به میان هفت قوم یا کشور فرستاد. جندل گزینه مناسب را سه دختر سرو شاه یمن دانست. در ابتدا سرو شاه یمن نمی خواهد به این وصلت تن در دهد تا حدی که در جلسه ای با بزرگان قوم خود نیز مشورت می کند و آماده نبرد با فریدون می شود اما از تصمیم خود صرفه نظر می کند و تصمیم میگیرد که در زمان حضور فرزندان فریدون معمای طرح کند و این معما نیز بدین نحوه بود که با توجه به شباهت بالای دختران او پسران فریدون می بایست دختر بزرگتر تا کوچیکتر را مشخص کنند که پسران فریدون از این آزمون سربلند بیرون آمده و این وصلت سر می گیرد.

لیست اشعار :

بخش ۲ – فریدون

بخش ۳ – فریدون

بخش ۴ – فریدون

بخش ۶ – فریدون

بخش ۱۳ – فریدون

بخش ۱۴ – فریدون

بخش ۱۵ – فریدون

قبلی «
بعدی »