شخصیت های شاهنامه – ساوه

یکی خویش کاموس بد ساوه نام – سرافراز و هر جای گسترده کام

نام : ساوه

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : کشانی

توضیحات شخصیت :

ساوه از دلاوران کشانی که همراه کاموس برای حمایت و پشتیبانی افراسباب برای نبرد با ایرانیان آمده بود او بدست رستم کشته شد

لیست اشعار :

داستان خاقان چین

قبلی «
بعدی »