شخصیت های شاهنامه – ساسان

پسر بد مر او را یکی شادکام – خردمند و جنگی و ساسان به نام

نام : ساسان

نام دیگر ساسان : ساسان خدای

محل تولد ساسان : بر اساس شاهنامه هند

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان

تبار : تبار پدری به داراب می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر ساسان : ساسان

همسر ساسان : دینگ دختر پادشاهی از سلسله بازرنگی البته بر اساس شاهنامه دختر بابک

فرزند ساسان : اردشیر

خلاصه شخصیت :

بر اساس کتابهای تاریخی ساسان نام پدر بابک و پدربزرگ اردشیر بابکان و موبد نیایشگاه ناهید در استخر پارس بود. دودمان ساسانی از تبار او بودند و نام خود را از وی گرفتند.

در سنگ‌نبشته کعبه زرتشت از وی با نام ساسان‌خدای نام برده می‌شود. گفتنی است که ساسانیان در سال‌های پس از مرگ او، وی را به جایگاه ایزدان رسانده باشند، اگر چه واژه ی خدای در معنای سیاسی سرور و پیشوا را می‌رساند.

در کارنامه اردشیر بابکان نیز چند خوابی که اردشیر دیده با نیایش ساسان در پیوند بوده‌است. همسر وی دختر یکی از پادشاهان سلسلهٔ بازرنگی بودکه دینگ نام داشت و در منابع اسلامی به نام(رام بهشت) شناخته شده‌است. پسر او، بابک یا همان (پاپک) بود.

البته لازم به ذکر است که در شاهنامه ساسان نسل چهارم از داراب می باشد که به طور سلسله وار از نسل اول ساسان پسر داراب نام فرزندهای خود را ساسان میگذاشتند و ساسان اول بعد از مرگ داراب به هند گریخته بود و ساسان چهارم به ایران آمده و بعنوان چوپان برای بابک کار می کرد که بابک خوابی می بیند که در آن ساسان سوار بر پیلی درهیات شاهان آمده و می فهمد که ساسان از نژاد پادشاهان است و دختر خود را به او داده که اردشیر از این ازدواج بدنیا می آید در شاهنامه رابطه ای خونی بین ساسان و بابک وجود ندارد.

لیست اشعار :

پادشاهی اشکانیان – بخش ۳

پادشاهی اشکانیان – بخش ۴

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۰

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۱

قبلی «
بعدی »