شخصیت های شاهنامه – زنگه

چو گودرز با زنگهٔ شاوران – چو رهام و گرگین جنگ‌آوران

نام : زنگه

نام کامل : زنگه شاوران

منصب : شاه بغداد

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : ایرانی

نشان پرچم ( درفش ) : گور و همای پیکر

وابستگان :

پدر زنگه : شاوران

توضیحات شخصیت :

از زنگه‌شاوران برای بار نخست در جنگ مازندران یاد می‌شود. کیکاووس زمانیکه آهنگ جنگ مازندران را نمودزنگهٔ شاوران پهلوانی ایرانی در شاهنامه و پسر شاوران است. در داستان سیاوش هنگامی که در جنگ با تورانیان رستم به ایران بازگشت او به همراه بهرام دیگر پهلوان ایرانی از مشاوران و دوستان سیاوش بود. از دلاوریهای زنگه می‌توان به کشتن  اخواست تورانی در جنگ دوازده رخ اشاره کرد. پیشتر نیز زنگه یکی از هفت یلی بود که برای آزاد کردن بیژن در کاروانی عازم توران شدند.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۶

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۰

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۱

داستان سیاوش – بخش ۵

داستان سیاوش – بخش ۸

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۱

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان کاموس کشانی

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »