شخصیت های شاهنامه – زرتشت

خجسته پی و نام او زردهشت – که آهرمن بدکنش را بکشت

نام : زردشت

نام زردشت به زبان اوستایی : زرئوشترا

نام های دیگر زردشت : زردهشت،اشوزردشت، اسپنتمان

محل تولد زردشت : ناپیدا «در متن‌های سنتی آذربایجان، شهر ری و سیستان را زادگاه او دانسته‌اند. امروزه بیشتر گسترهٔ خوارزم و خراسان را به عنوان خاستگاه او پیشنهاد داده‌اند» همچنین برخی از دانشمندان غربی نیز بلخ را به عنوان زادگاه او عنوان کرده‌اند.

محل مرگ زردشت : آتشکده بلخ بدست سردار تورانی براتروکریش

آثار : گاتاها

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

لقب زردشت : پیامبر دین بهی

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر زردشت : پوروشسب

مادر زردشت : دوغدو

همسر زردشت : هووی سومین همسر زردشت و دو زن دیگر که نامشان ذکر نشده

برادران زرتشت : چهار برادر

فرزندان زرتشت : از همسر اول پسری به نام ایست واستر و سه خدختر به نام های فرینی، ثریتی و پوروچیستا و از همسر دوم دو پسر به نام های اوروتت نره و هورچیثزه و از همسر سوم فرزندی نداشته است

توضیحات شخصیت :

در شاهنامه به شکل بسیار گذرا و تنها در چند بخش ما به نام و زندگی زردشت بر می خوریم. در شاهنامه اول بار در پادشاهی گشتاسپ زردشت را داریم که بعنوان یک پیامبر دین بهی را به گشتاسپ عرضه می کند. و نشان معجزه او برای دین آور گشتاسپ هم بهبود بیماری زریر برادر گشتاسپ بود. بعد از آن زردشت معجزه دیگری می نماید و آن رویاندن درخت سرو از شاخه خشک است که به حدی بزرگ و تناور می شود که گشتاسپ در کنار آن قصری عظیم بر پا می سازد و درخت محل پرستش می شود و نقش سوم زردشت در بر انگیختن گشتاسپ به ندادن باج به ارجاسپ تورانی و استقامت در راه دین خدا است. و جای دیگر در هفت خوان اسفندیار صحبت از بازوبندی است که زردشت به اسفندیار داده و تا نبرد بین رستم و اسفندیار که در آنجا اسفندیار نشان کرده ی زردشت نامیده می شود.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۵

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۷

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۰

قبلی «
بعدی »