شخصیت های شاهنامه – ریونیز

درفشی پلنگست پیکر گراز – پس ریونیزست با کام و ناز

نام : ریونیز ( دو شخص با نام ریونیز در شاهنامه وجود دارد )

معنای نام ریونیز : نابودکننده نیرنگ

محل مرگ ریونیز : قلعه کرات چرم در حین نبرد با فرود سیاووش

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به منوچهر می رسد

ملیت : ایرانی

همسر ریونیز : دختر طوس

خواهران ریونیز : مشهور است به دارای چهل خواهر

توضیحات شخصیت :

ریونیز نام داماد طوس است.کیخسرو در اوج قدرت فرمان حمله به مرزهای توران را به توس می‌دهد. میسر راه از دو جهت بود یکی بیابان خشک و دیگری پر آب و گیاه. محل سکونت فرود و مادرش جریره که از بستگان سببی کیخسرو محسوب می‌شدند بر میسر راه پر آب و علف بود، فرمان کیخسرو این بود که توس سپاه را از میسر بی‌آب و علف براند تا به محل مرزبانی فرود نزدیک نشود، امّا توس به فرمان عمل نکرد سپاه ایران از مسیر قلعه چَرَم هدایت نمود.

توس با سپاه تحت امرش به قلعه فرود نزدیک شد و فرود قصد داشت از ایرانیان استقبال نماید اما توس طوری مواجه شد که منجر به جنگ تن به تن گشت. زمانی که بار اول بهرام به کلات فرود که با تخوار در بالای کوه سنگر گرفته بود نزدیک شد پس از معاشرت، به فرود گفت پیامش را به پائین می‌برد ولی دفعه بعد اگر کسی جز من به کلات آمد اعتماد نکند چون کشته خواهد شد.

لیست اشعار :

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

قبلی «
بعدی »