شخصیت های شاهنامه – روشنک

کجا مادرش روشنک نام کرد – جهان را بدو شاد و پدرام کرد

نام : روشنک

نام روشنک در متون تاریخی : رخشنه

دوره شاهنامه ای پیشین : اسکندر

دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر

تبار : تبار پدری به دارای داراب به گشتاسپ می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر روشنک : دارا

مادر روشنک : دلارای

همسر روشنک : اسکندر

توضیحات شخصیت :

روشنک در شاهنامه دختر دارا شاهزاده ایرانی است که در جنگ دوم اسکندر با دارا پس از شکست دارا همراه با مادر خود دلارای به اسارت اسکندر در می آید و  پس از مرگ دارا توسط اسکندر و به وصیت او بپاده همسری اسکندر در می آید.

اما شخصیت روشنک در شاهنامه  با شخصیت تاریخی به نام روخشنه که به همسری اسکندر در می آید متفاوت است.

لیست اشعار :

پادشاهی دارای – بخش ۹

پادشاهی اسکندر – بخش ۲

پادشاهی اسکندر – بخش ۳

پادشاهی اسکندر – بخش ۴

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۳

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۶

قبلی «
بعدی »