شخصیت های شاهنامه – رودابه

شگفتی به رودابه اندر بماند – همی نام یزدان بروبر بخواند

نام : رودابه

معنای نام رودابه : ظاهراً واژهٔ رودابه از دو بخش رود به‌معنای فرزند و آب به‌معنای تابش و روشنایی تشکیل شده‌است و به‌معنی فرزند تابناک است

محل تولد رودابه : کابل

محل مرگ رودابه : کابل در غم از دست دادن فرامرز

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان

تبار : تبار پدری از مهراب کابلی به ضحاک می رسد

ملیت : تازی

وابستگان :

پدر رودابه : مهراب کابلی

مادر رودابه : سیندخت

همسر رودابه : زال

فرزندان رودابه : رستم و زواره

توضیحات شخصیت :

رودابه نام دختر مهراب کابلی و سیندخت است او همسر زال و مادر رستم می‌باشد. زال در گذری از مرز کابل، به رودابه علاقه‌مند شد و او را به همسری برگزید.زال و رودابه از عاشق و معشوق‌های دنیای باستان هستند.

زال در نوجوانی از جانب منوچهر پادشاه ایران حکمران قبایل زابلی شد و پس از این تفویض قدرت روزی برای شکار و تفرّج با گروهی مرزهای کشور را در نوردید تا به مرز شهر یا کشور کابل رسید. گروهان زابلی در دشت کابل خیمه را بر پا کردند سرگرم شکار شدند  تا اینکه یک روز در ملاقاتی دو جانبه زال و مهراب، زال جوان از وجود رودابه آگاه گشت که با توصیفات همراهان ندیده عاشق رودابه شد.

رودابه نیز ندیده دلداده زال گشت، و پس از یکسری داستان های جذاب این دو به هم می رسند.رودابه عمر درازی داشته‌است و پس از مرگ پسرش رستم، در حالتی نزدیک به دیوانگی می‌افتد

لیست اشعار :

منوچهر – بخش ۵

منوچهر – بخش ۶

منوچهر – بخش ۷

منوچهر – بخش ۸

منوچهر – بخش ۹

منوچهر – بخش ۱۲

منوچهر – بخش ۱۳

منوچهر – بخش ۱۶

منوچهر – بخش ۱۷

منوچهر – بخش ۲۲

منوچهر – بخش ۲۴

منوچهر – بخش ۲۵

سهراب – بخش ۲۰

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۷

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۷

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۵

داستان رستم و شغاد – بخش ۷

پادشاهی بهمن اسفندیار – بخش ۴

قبلی «
بعدی »