شخصیت های شاهنامه – رهام

چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر – چو شاپور و فرهاد و رهام شیر

نام : رهام

نام رهام در زبان اوستایی : رئوهوم یا رئو هائوم

معنای نام رهام به عربی : باران روشن

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : به کاوه آهنگر می رسد

ملیت : ایرانی

نشان پرچم ( درفش ) : ببر

وابستگان :

پدر رهام : گودرز

برادران رهام : گیو، بهرام، هجیر، نستوه

فرزند رهام : فرهاد

توضیحات شخصیت :

رهام از پهلوانان ایرانی شاهنامه فردوسی، پسر گودرز  و نوه کشواد زرین کلاه و همچنین پدر فرهاد بود. او از شجاعان گیتی بود و در زمان کیخسرو جنگ‌های مردانه‌ای نمود. وی در جنگ‌هایی که با تورانیان و خاقان چین و جنگ‌هایی که به خونخواهی سیاوش برپا می‌شد، به فرماندهی گودرز پدر خود یا رستم شرکت می‌کرد.

در فارسی و شاهنامه با نام رهام و در زبان اوستایی رئوهوم یا رئو هائوم است. او همراه کاووس و دیگر پهلوانان به مازندران رفت و گرفتار شد تا رستم آنان را رهانید. در جنگ‌هایی هم که به خونخواهی سیاوش انجام شد حضور داشت. از کارهای مهم او کشتن بارمان تورانی در جنگ دوازده رخ است. همچنین  یکی از کارهای مهم رهام در شاهنامه ، کشتنِ بازورِ جادوگر که سپاهِ ایران را دچارِ سرما و یخ زدگی کرده بود. در شاهنامه رُهام به همراه بسیاری دیگر از پهلوانان همانند برادرش گیو و برادر زاده‌اش بیژن پس از عروج کیخسرو به آسمان در توفان برف ناپدید می‌شود.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۲

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۱

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۶

سهراب – بخش ۱۴

داستان سیاوش – بخش ۱۴

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

داستان اکوان دیو

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »