شخصیت های شاهنامه – رستم

کمر بسته شهریاران بود – به ایران پناه سواران بود

نام : رستم

نام رستم به زبان پهلوی : رُت‌سْتَهم

محل تولد رستم : زابل از طریق رستم زایی با راهنمایی سیمرغ (سزارین)

محل مرگ ( توطئه )  : کابل با توطعه برادرش شغاد

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان

تبار : تبار پدری به گرشاسپ و تبار مادری به ضحاک

لقب های رستم : تهمتن، پیل‌تن، تاج‌بخش

ویژگی‌های رستم : پهلوان نیرومند، فرمانده سپاه

ملیت : ایرانی

نشان پرچم ( درفش ) : اژدها پیکر

وابستگان :

پدر رستم : زال یا دستان

مادر رستم : رودابه

همسر رستم : تهمینه

برادران رستم : زواره، شغاد

فرزندان رستم : سهراب، فرامرز، بانو گشسب، بانو زرسب، جهانگیر

فرزند خوانده های رستم : سیاووش و بهمن

توضیحات شخصیت :

رستم نامی ترین پهلوان و بزرگترین شخصیت حماسی شاهنامه فردوسی است. می توان آنرا با هرکول اسطوره ی یونان یا گرشاسب پهلوان نامی اوستا مقایسه کرد. رستم در شاهنامه امید ایرانیان، پناه پهلوانان و کمربسته شهریاران توصیف شده است. رستم ابرقهرمانی است که هیچ چیز و هیچ کس مانع او در انجام مسئولیتش نمی شود و بزرگترین افتخار او خدمت به سرزمین ایران و حفظ کیان این سرزمین می باشد. پدر رستم، زال یا دستان فرزند سام است که ازپدر تبارنامه او به گرشتاسب پهلوان نامی می رسد و مادر او رودابه فرزند مهراب کابلی است و از طرف مادر تبارنامه او به ضحاک می رسد. که جمع این دو تضاد نیزدر رستم منحصر به فرد است. همچون تمامی شخصیت های حماسی و اسطوره ای، رویدادهای زندگی رستم سرشار از شگفتی است. لحظه تولد او که به صورت رستم زایی ( سزارین) انجام میشود. انتخاب اسب برای او،رزم و بزم او و در نهایت مرگ او.

رستم در زابل بدنیا می آید. در نوجوانی به البرز کوه رفته و کیقباد را برای پادشاهی به ایران زمین می آورد. از این زمان به بعد رستم پهلوانی است که در لحظه های سخت و دشوار به داد ایرانیان آمده و گرد غم از چهره ها زدوده است و در نهایت درکابل با توطئه برادرش شغاد کشته می شود.

لیست اشعار :

قبلی «
بعدی »