شخصیت های شاهنامه – دیو سپید

 نمایی مرا جای دیو سپید – همان جای پولاد غندی و بید

نام : دیو سپید

محل مرگ : خوان هفتم در مازندران بدست رستم

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

منصب : سالار دیوان مازندران

ویژگی‌های دیو سپید : جادوساز و طلسم کننده

ملیت : ایرانی

وابستگان :

همسر دیو سپید : ماهیار

فرزند دیو سپید : شبرنگ

توضیحات شخصیت :

دیوِ سپید بر پایه داستان‌های شاهنامه نام فرمانروای دیوان در کشور مازندران بود. او کیکاووس شاه ایران و سپاهش را در غاری به بند کشید که رستم برای آزادی ایرانیان به نبردِ دیو سپید رفت. رستم به یاریِ اولاد غارِ دیوسپید را یافت و دیو سپید را در غار خفته دید. برای به جا آوردنِ آیینِ جوانمردی، او را از خواب بیدار کرد و با وی جنگید. یک دست و یک پای دیو را برید و جگرش را از سینه بیرون کشیده و از کاسهٔ سر او، کلاه‌خودی برای خویش ساخت. کیکاووس و یارانش را نیز آزاد کرد.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۹

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۳

قبلی «
بعدی »