شخصیت های شاهنامه – دمور

یکی نامور بود نامش دمور – که همتا نبودش به ترکان به زور

نام : دمور

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : از خویشاوندان افراسیاب

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

دَمور پهلوانی است تورانی و از خویشان افراسیاب است او در کشتن سیاووش تلاش بسیار کرد. دمور در نبرد تن به تن توسط سیاوش از اسب برزمین زده میشود به همین دلیل کینه او را به دل می گیرد. او یارِ گروی زِره کُشنده ی سیاوش است.

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۱۰

داستان سیاوش – بخش ۱۱

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »