شخصیت های شاهنامه – دل آرای

دل آرای چون آن سخن ها شنید – یکی  باد سرد از جگر بر کشید

نام : دل آرای

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

همسر دل آرای : دارا و اسکندر

فرزند دل آرای : روشنک

توضیحات شخصیت:

دل آرای نام مادر روشنک ، زن دارای داراب است .اسکندر پس از مرگ دارا نامه ای به این زن نگاشت و با او از بزرگداشت دارا سخن گفت و از اینکه دارا از وی خواسته است تا روشنک را به زنی گیرد ، او را خواست اسکندر را پذیرفت و چون ناهید مادر اسکندر به اصفهان نزد دل آرای شتافت ، دل آرای او را پذیره شد و نثارها کرد.

لیست اشعار:

پادشاهی اسکندر – بخش ۲

پادشاهی اسکندر – بخش ۳

قبلی «
بعدی »