شخصیت های شاهنامه – دلفروز

دلفروز فرخ پیش نام کرد – ز خوبان مراورا دلارام کرد

نام : دلفروز

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

زن ایرانی که گنجور همسر قیصر روم بود و او را به نگهبانی شاپور ذوالاکتاف که در پوست خر نهاده شده بود ، گماشته بودند . این کنیز به شاپور ذو الاکتاف دل بست و با او پیمان کرد و هر روز شیر گرم در پوست  می افکند تا پس از دو هفته چرم نرم گشت و شاپور از آن به در آمد . دلفروز آنگاه شاپور را اسب و کوپال و تیر و کمان داد و خود با وی رهسپار ایران شد.

لیست اشعار :

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱۴

قبلی «
بعدی »