شخصیت های شاهنامه – خوزان

بیک دست مرطوس را کرد جای – منوشان خوزان فرخنده رای

نام : خوزان

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

خوزان، در شاهنامه نام دلاوری ایرانی است، که در نبرد بزرگ به یاری کیخسرو آمده بود.

لیست اشعار :

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »