شخصیت های شاهنامه – خزروان

شماساس و دیگر خزروان گرد – ز لشکر سواران بدیشان سپرد

نام : خزروان

ملیت : تورانی

لقب خزروان : شاه ری

محل مرگ : کابل بدست زال

منصب: مرزبان توران زمین

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

توضیحات شخصیت :

خَزَروان پهلوانی از لشکر افراسیاب است که همراه شماساس جهت تسخیر منطقه سیستان آمده بود و کابل مقر مهراب کابلی را محاصره کرده بودند. که مهراب کابلی با ترفندی آنها را معطل می کند تا زال سر برسد. زال آنها را تعقیب کرده و در نبرد رودرو او را با ضربهٔ گرز می کشد.

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۳

پادشاهی نوذر – بخش ۹

پادشاهی نوذر – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »