شخصیت های شاهنامه – خرنجاس

خرنجاس در میسره شد تباه – به دست فریبرز کاووس شاه

نام : خرنجاس

محل مرگ : جنگ بزرگ بدست فریبرز

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

خرنجاس یا خرنجاش پهلوان و دلاور تورانی بود که در نبرد بزرگ در سپاه جهن با فریبرز پیکار نمود و به دست فریبرز کشته شد.

لیست اشعار :

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »