شخصیت های شاهنامه – جریره

همان مادر کودک ارجمند – جریره سر بانوان بلند

نام : جریره

محل مرگ : در دژ کلات خودکشی بخاطر مرگ فرزندش فرود

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به می رسد به کی کاووس و شاهان ایران و از تبار مادری به ویسه و زادشم نوه فریدون

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر جریره : پیران ویسه

همسر جریره : سیاووش پسر کی کاووس

فرزندان جریره : فرود

توضیحات شخصیت :

جریره در اسطوره‌های ایرانی دختر پیران است. او با سیاوش ازدواج کرد و ثمرهٔ این ازدواج فرود بود. در پایان کار هنگامی که طوس با وجود هشدارهای کیخسرو وارد منطقه حکمرانی فرود می شود و ناخواسته بین طرفین جنگی در میگیرد که در پایان فرود کشته می شود جریره مادر او دست به خودکشی می زند.

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۰

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

قبلی «
بعدی »